Mini Cart

Cart is empty.

Custom Products

Silicon toe separator

Silicon toe separator

Price: 39.50лв.
Insole arch support

Insole arch support

Price: 20.50лв.
RFID Card Holder

RFID Card Holder

Price: 35.00лв.

XHTML Box

Privacy Policy

Съдържание

Общи положения

Кои сме ние

Какви данни събираме за Вас

Защо е необходимо да събираме лични данни

На кого предоставяме Ваши лични данни

Как осигуряваме защитата на Вашите лични данни

Къде и за какъв период се съхраняват Вашите лични данни

Какви данни се събират автоматично от онлайн магазина

Как да използвате и управлявате "бисквитките"

Какви са Вашите права относно Вашите лични данни

Информация за контакт

 

Общи положения

Този документ определя Политиката за поверителност и защита на личните данни ("Политика"), които се събират от потребителите на уеб сайта ("Вие", "потребители", "клиенти") с адрес  http://www.drogeriyabg.com ("онлайн магазин") във връзка с използването на онлайн магазина и услугите, които предоставяме чрез него.

"Лични данни" са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано еднозначно, пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Такива данни могат да бъдат: име, фамилия, адрес, e-mail, телефон и други.

Настоящата политиката за поверителност и защита на личните данни определя как се обработват и съхраняват Вашите лични данни, които ни предоставяте чрез онлайн магазина при използване на неговите ресурси. Процесът на обработване на лични данни включва всички действия по събиране, получаване, записване, организиране, обновяване, съхранение, използване и споделяне на тези данни съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Достъпът, разглеждането и използването по какъвто и да е начин на ресурсите в онлайн магазина изисква потвърждение, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани от настоящата Политика. Преди да осъществите достъп до услугите на онлайн магазина, Вие следва да изразите своето изрично съгласие да обработваме Вашите лични данни.Вие можете да дадете съгласието си за това, като изберете "Съгласен съм" при регистрация, поръчка или изпращане на запитване през формата за контакт. Политиката е неизменна част от нашите общи условия за използване на онлайн магазина.  Вие имате постоянен достъп до Политиката от следния линк Политика и достъп до Общите условия от следния линк Общи условия.

Събирането, обработката и съхраняването на лични данни на потребителите на онлайн магазина се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за защита на личните данни (GDPR) и приложимото действащо българско и европейско законодателство.

Политиката е валидна и приложима за всички регистрирани и нерегистрирани потребители на услугите, достъпни чрез онлайн магазина. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи и платформи и други извън нашия контрол, но към които препращат или са свързани директно или индиректно предоставяните чрез онлайн магазина услуги и ресурси. Ние не носим отговорност за спазването на техните собствени политики за защита на личните данни. Вие следва да да се запознаете с политиките за лични данни на трети страни, преди предоставянето на такива данни чрез същите.

Ние си запазваме правото да правим промени в Политиката по всяко време, като при промяна на Политиката ще бъдете информирани за това на посоченият от Вас e-mail адрес и ще бъде поискано изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с промените. В случай, че не сте съгласни с направените промени, Вие следва да ни уведомите писмено за това, след което Вашият профил (ако имате такъв) и Вашите лични данни ще бъдат заличени.

 

Кои сме ние?

Събирането, обработката и съхраняването на лични данни на потребителите на онлайн магазина се извършва от КЛИО МВ ЕООД  в качеството си на администратор на лични данни с идентификационен номер 434795, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).  Дружеството е регистрирано в Република България според действащата нормативна уредба, с ЕИК 204922305, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. Тунджа 15А.

 

Какви данни събираме за Вас?

Вие имате право да осъществявате достъп до онлайн магазина, без да предоставяте Вашите лични данни. Използването на услугите на онлайн магазина изисква доброволно предоставянето от Вас на лични данни. Ние използваме тази информация, за да бъде възможно да изпълним поисканата от Вас поръчка или услуга. Преди да получим и обработим Вашите лични данни, изискваме Вашето изрично, информирано и свободно дадено съгласие за това. Данните могат да бъдат събирани чрез попълването на задължителни полета в онлайн магазина или чрез други средства за комуникация - по телефона или на някой от посочените в онлайн магазина e-mail адреси.

При потребителска регистрация в онлайн магазина се изисква създаване на уникална парола и попълване на име, фамилия, телефон, e-mail, държава, област, населено място, пощенски код и адрес. Регистрация на нов потребител е достъпна в онлайн магазина. Линк към страницата за регистрация http://www.drogeriyabg.com/register.html

При изпращане на запитване през електронния формуляр за контакт се изисква предоставяне на име, e-mail адрес и описание на запитването. Формулярът за контакт е достъпен в онлайн магазина. Линк към формуляра за контакт http://www.drogeriyabg.com/form/1/kontakti.html

По Ваше желание имате възможност да направите регистрация за поръчка в онлайн магазинаСлед като добавите желаните продукти в "количката" и натиснете бутона за Поръчка, се изисква въвеждането на информация за контакт - парола, име, фамилия, e-mail, телефон, държава, област, населено място, пощенски код и адрес. 

Ако поръчате като "гост", не е необходимо да се регистрирате. За да бъде изпълнена Вашата поръчка, се изисква предоставяне на име, фамилия, e-mail, телефон за доставка, държава, област, населено място, пощенски код и адрес. 

При поръчка на продукти чрез онлайн магазина по някой от по-горе изброените способи, ако данните за доставка се различават от данните на платеца, се изисква да бъде въведена информация и за доставката. Необходимо е въвеждането на  име, фамилия, e-mail, телефон за доставка, държава, област, населено място, пощенски код и адрес за доставка.

Същите данни се изискват и при поръчка по телефона или на някои от посочените  e-mail адреси в страницата за контакти на онлайн магазина.

Ние не събираме лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически и религиозни убеждения, членство в политически партии и организации или свързани със здравословното състояние на клиента, както и данни за потребители, за които е известно, че не са навършили 16-годишна възраст.За последните е необходимо да са получили съгласието на своите родители да използват съдържанието и услугите на онлайн магазина.

 

Защо е необходимо да събираме лични данни?

Личните данни, които ни предоставяте, могат да бъдат използвани за следните цели:

за осигуряване нормалното функциониране на услугите, които предоставяме чрез онлайн магазина - при създаване и потвърждаване на регистрация на потребителите, при приемане, обработка и изпращане на поръчки, при осъществяване на връзка с клиентите, в процеса на плащане на поръчките и други

за осигуряване на надеждно използване на ресурсите на онлайн магазина

за подобряване качеството на услугите и съдържанието на онлайн магазина посредством получаване на идеи и предложения от клиентите

за предоставяне на интересна и полезна информация за нашите продукти на клиенти, които предварително са заявили желание и съгласие за това

за осигуряване участието в анкети и проучвания на потребителското мнение за качеството и удовлетвореността от съдържанието на онлайн магазина и услугите, които предоставяме

за осигуряване на достъп за участие в игри и промоции

за други цели, позволени от закона, във връзка с предоставяните от нас услуги

При необходимост предоставените от Вас данни могат да бъдат използвани при уточняване и потвърждаване на Ваша поръчка, при информиране за възникнали промени в изпълнението на поръчката, при обработка на рекламации на клиентите и други дейности, необходими за изпълнение на поръчката или услугата, която сте поискали от нас.

Данните, предоставени от клиентите, не се използват за рекламни цели, освен ако клиентът изрично не е пожелал това. Желанието за използване на данните с рекламна цел подлежи на промяна във всеки един момент при желание от страна на клиента.

За всякакви други цели, които не са упоменати в настоящата Политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като Ви предоставим необходимата информация.

 

На кого предоставяме Ваши лични данни?

Лични данните, които събираме от Вас, се предоставят на куриерската фирма, която сте избрали за доставка на поръчаните продукти. 

На куриерските фирми се предоставя единствено тази част от информацията за клиентите, непосредствено необходима за извършване на съответната дейност по обслужването им и изпълнение на поръчките: име, фамилия, телефон за контакт, държава, населено място и адрес, в случай че клиентът желае доставка до адрес.При потвърждение на поръчка или изпълнение на поискана от Вас услуга, ние изпращаме Ваши лични данни единствено и само на e-mail адреса, който сте попълнили при регистрацията или при поръчката в онлайн магазина.

Ваши лични данни няма да бъдат прехвърляни на "трети страни" извън посочените, освен ако Вие ни предоставите Вашето изрично, информирано и свободно дадено съгласие за това или ако това се изиска от държавни органи и институции според законите на Република България. Наши служители и партньори могат да имат достъп до Ваши лични данни с цел осигуряване на поискани от Вас услуги и изпълнение на поръчки или осигуряване на поддръжка на онлайн магазина, като същите имат задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните. 

 

Как осигуряваме защитата на Вашите лични данни?

Информацията, подадена от клиентите, е защитена съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и се обработва в съответствие с неговите разпоредби, както и с всички други разпоредби на българското и европейско законодателство. За защита на личните данни, ние се съобразяваме и следваме принципите, предвидени в GDPR, като използваме метода на псевдонимизация на част от данните, които ни предоставяте в процеса на използване на услугите на онлайн магазина. Предприели сме адекватни организационни и технологични мерки за защита на Вашите лични данни. Тези мерки гарантират целостта и конфиденциалността на данните и предотвратяването на загуба, унищожаване и неправомерно разкриване на лични данни.

Попълването на незадължителните полета при регистрация или при използване на услугите на онлайн магазина е изцяло отговорност на потребителите. Всички незадължителни данни, които Вие ни предоставяте при използването на онлайн магазина или чрез друга комуникация с нас, които не сме поискали изрично от Вас, ще бъдат разглеждани като лични данни, получени при изрично изразено съгласие за обработването им. Такива данни ще обработваме законосъобразно чрез прилагане на принципите за ограничаване и минимизиране. 

Потребителят е отговорен за предоставена невярна информация за контакт и други данни, или които се отнасят за трети лица, без да е получено изрично съгласие от тях, както и за всяка незаконна или зловредна употреба с лични данни и информация.

При предоставяне на парола за достъп до онлайн магазина, потребителят приема и се съгласява, че носи отговорност за защитата и конфиденциалността на тази парола и се задължава да не разкрива паролата на други лица. Администраторът и служителите на онлайн магазина в никакъв случай няма да поискат от Вас да предоставите тази парола на други лица.

Потребителят следва да бъде информиран, че независимо от мерките, предприети за защита на личните данни, преносът на данни по Интернет не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Ваши лични данни по начин, който ние не можем да прогнозираме и предотвратим.

 

Къде и за какъв период се съхраняват Вашите лични данни?

Личните данни, които събираме от Вас, се съхраняват на сървъри на територията на Република България. Тези данни се съхраняват за периода, в който сте регистриран като потребител на онлайн магазина и за период, не по-дълъг от необходимия за постигане на посочените в Политиката цели или до преустановяване на услугите на онлайн магазина. Ако Вие поискате от нас да изтриване на Вашите лични данни, те ще бъдат заличени без ненужно забавяне.

Запазването на лични данни за по-дълъг период по изключение е допустимо от закона само в случаите, когато това е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на информация, при упражняване или защита на правни искове, при изпълнение на задачи от обществен интерес за целите на архивирането или за статистически цели и други, които могат да ни бъдат възложени по закон в качеството ни на Администратор на лични данни.

 

Какви данни се събират автоматично от онлайн магазина?

Когато посещавате онлайн магазина, автоматично биват събирани следните данни: 

Информация за устройството - модел на устройството, версия на операционната система, версия на използвания интернет браузър, IP адрес и други.

Информация за местоположението - Когато използвате услугите на онлайн магазина е възможно да събираме и обработваме информация относно действително местоположение на устройството, с което се свързвате с онлайн магазина. Ако не желаете да предоставяте информация за Вашите географски координати (гео-локация), следва да изключите услугите за местоположение от настройките на Вашата операционна система, браузър и GPS услугите.

"Бисквитки" - Онлайн магазинът използва "Бисквитки" (Cookies). "Бисквитката" е малък файл, който се изпраща до Вашето устройство, когато посетите онлайн магазина. Когато го посетите отново, "бисквитката" позволява на този сайт да разпознае Вашия браузър. Информацията от „Бисквитките” се използва с цел да се предостави съдържание, отговарящо най-точно на интересите на потребителя.

 

Как да използвате и управлявате "бисквитките"?

Онлайн магазинът използва следните видове "бисквитки":

"Постоянни" (Persistent Cookies) -те позволяват на онлайн магазина да запомни Ваша информация и настройки и да ги използва, когато отново го посетите. Така Вие получавате удобство и бързодействие при използването на онлайн магазина. Такава информация може да бъде: данни за автентикация и оторизация (потребителско име, парола), избор на език, предпочитания по какъв начин да изглеждат страниците и менютата, които използвате, и други.

"Сесийни" (Session Cookies) - те позволяват да бъде съхранена въведена от Вас информация, когато разглеждате и други страници в онлайн магазина, без да се налага да въвеждате същата информация няколко пъти. Например когато добавите продукти в "количката", "бисквитката" съхранява данни за съдържанието на "количката", докато финализирате поръчката си. Тези "бисквитки" изтичат след приключване на сесията на браузъра.

"Бисквитки на трети страни" (Third Party Cookies) - Част от съдържанието на онлайн магазина може да бъде от "трето лице", например реклама или видеоклип. Това съдържание също може да използва "бисквитки". Доставчиците "трети страни" могат да събират информация от онлайн магазина в качеството си на доставчик на реклами или анализи. Същите носят собствена отговорност за спазване на законодателството и на собствената си политика за "бисквитки".

Вие можете да предотвратите използването на "бисквитки" като промените настройките за "бисквитки" в браузъра си. Отказът от "бисквитки" може да ограничи функционалността на онлайн магазина или да направи невъзможно използването на услугите на онлайн магазина. За информация как да блокирате "бисквитките" във Вашия браузър, моля прочетете тук: 

настройки за "бисквитки" в Internet Explorer

настройки за "бисквитки" в Google Chrome

настройки за "бисквитки" в Mozilla Firefox

настройки за "бисквитки" в Safari

При използване на маркетинг услуги на Google Analytics от онлайн магазина е възможно потребителите да бъдат изложени на реклами и обяви от Google Display Network. Тези услуги използват информация, получена при предишни посещения на потребителите на онлайн магазина с цел оптимизиране на рекламите и обявите. Вие можете да откажете реклами и обяви от Google Analytics for Display като инсталирате Analytics Opt-out Browser Add-on от следния линк  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 

Какви са Вашите права относно Вашите лични данни ?

Ние в качеството си на Администратор на лични данни предоставяме прозрачна, разбираема и лесно достъпна информация на потребителите във връзка със събирането и обработването на лични данни. Ние се стремим да гарантираме, че Вие като потребител сте запознати с обработваните от нас Ваши лични данни и че сте информирани и напълно разбирате необходимостта от това във връзка с обработването в съответствие с изискванията на GDPR и българското законодателство.

Като потребители на онлайн магазина, Вие имате право по всяко време и без да дължите нищо, да поискате от нас достъп, коригиране, заличаване, ограничаване на обработването, преносимост, възражение, автоматизирано вземане на решения. Ние ще обработим Вашето искане без ненужно забавяне и в срок до един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен до три месеца, като Вие ще бъдете информирани за това, както и за причините за забавянето.

Право на достъп - Вие имате право да получите от нас потвърждение дали се обработват Ваши лични данни и ако се обработват такива - да получите копие от данните и следната информация: цели на обработването; категории лични данни; получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни; предвидения срок, в който ще се съхраняват данните, както и критериите за определяне на този срок. Също така имате право да бъдете информирани, преди личните Ви данни да бъдат предоставени за първи път на "трети страни" или когато бъдат използвани от "трети лица". Можете да упражните правото си на достъп, като изтеглите файла с искането от тук и го попълните и изпратите на следния e-mail адрес: klio_mv@abv.bg 

Право на коригиране - Вие имат възможност да промените подадените данни директно чрез своя акаунт в онлайн магазина, достъпен от този линк http://www.drogeriyabg.com/login.html Вие имате право да поискате от нас да коригираме и/или да допълним лични данни, свързание с Вас, ако същите са неверни, неточни и/или непълни, като изтеглите файла с искането от тук и го попълните и изпратите на следния e-mail адрес: klio_mv@abv.bg 

Право на заличаване - Вие имате право да поискате от нас пълно заличаване на Вашите лични данни, които ние обработваме, като изтеглите файла с искането от тук и го попълните и изпратите на следния e-mail адрес: klio_mv@abv.bg 

Право на ограничаване на обработването - Вие имате право да поискате от нас ограничения при обработването на Ваши лични данни или на отделни действия по събирането, обработването и предоставянето им. Също така имате право да поискате "трети страни", които имат достъп до Ваши лични данни, да бъдат информирани относно ограниченията за обработването. Можете да упражните правото си на ограничаване на обработването, като изтеглите файла с искането от тук и го попълните и изпратите на следния e-mail адрес: klio_mv@abv.bg 

Право на възражение - Вие имате право да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, включително и профилиране. При възражение ние ще прекратим обработването на личните данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни или за установяване, упражняване и защита на правни претенции. В случай, че Ваши лични данни се обработват за маркетингови цели, Вие имате право да изпратите възражение, при което обработването на личните данни за тези цели се прекратява. Можете да упражните правото си на възражение, като изтеглите файла с искането от тук и го попълните и изпратите на следния e-mail адрес: klio_mv@abv.bg 

Право на преносимост на данните - Вие имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили и се отнасят до Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Също така имате право да прехвърлите тези данни на друг Администратор на лични данни, когато обработването им е основано на съгласие във връзка с определени цели или на задължение по договор или предприемане на стъпки преди сключване на договор и обработването се извършва по автоматизиран начин и това е технически осъществимо. Можете да упражните правото си на преносимост на данните, като изтеглите файла с искането от тук и го попълните и изпратите на следния e-mail адрес: klio_mv@abv.bg  

 

Информация за контакт

За предоставяне на допълнителна информация относно настоящата политика и упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас:

телефон: 0876-40-50-75

електронна поща: klio_mv@abv.bg

форма за контакт: линк към формата за контакт

 

Адрес на надзорния орган по защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни

гр.София, 1592, бул."Проф. Цветан Лазаров" 2

електронна поща: kzld@cpdp.bg

интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни е в сила от 25.05.2018 г.