Мини количка

Количката е празна.

Facebook

 
 

Връщане на продукт

 ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМАТА ПО СТОЙНОСТТА НА ПРОДУКТА
 

На основание чл.55, ал.1 т ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в черидинадесетдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

  1. Потребителят предварително писмено да информира drogeriyabg.com на следния имейл адрес: klio_mv@abv.bg, че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: – конкретен куриерски офис, в който ще върне стоката. – банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
  2. Стоката да не е ползвана, и да бъде във вида в който е получена, както и да не е нарушавана целостта на поставените от drogeriyabg.com етикети/стикери. 2.1 Стоката не трябва да има следи от употреба като бримки, дупчици и други увреждания на продукта резултат от ползване, също така не трябва да има миризми като: храна, цигари, парфюми и др.
  3. С продукта се връща е Разписката за прием на паричен превод, предоставена на клиента от куриера при доставката
  4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на drogeriyabg.com, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от страна на потребителя.
  5. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, drogeriyabg.com се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от четеринадесет работни дни от връщането на стоката.

Рекламации

При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазини стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Условия, при които рекламация може да бъде отхвърлена: Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя, следи и увреждания от употреба на продукта като бримки дупки и пр,неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка.

 

СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочените за коресподенция адрес/телефон на сайта или надзорните органи: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Адрес: гр. София 1000, ПЛ. „Славейков“ №4А, ет. 3 Тел.:  (02) 93 30 565, 0700 111 22 Интернет адрес: www.kzp.bg Интернет адрес за онлайн решаване на спорове